Негізінен жаңа фармацевтикалық аралық өнімдерді әзірлеу және өндірумен айналысады

Қатерлі ісікке қарсы, жүрек-қан тамырлары, психикалық ауруларға және басқа салаларға қатысты

top_03
head_bg1
 • N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
 • Hydrocortisone-Calbiochem

  Гидрокортизон-кальбиохим

  Гидрокортизон-Кальбиохим;
  Гидрокортизон, Хроматографиялық стандарт, Кальбиохим;
  Гидрокортизон ацетаты қоспасыA;
  Prednisolone Impurity1 (Prednisolone EP ImpurityA);
  Prednisolone EP ImpurityA;

  21-тригидроксипрегн-4-эн-3;
  Compoundf(kendall);
  Кортанал

 • Terfenadine

  Терфенадин

  ТЕРФЕНАДИН;

  а-[4-(1,1-Дметилэтил)фенил]-4-(гидроксидифенилметил)-1-пиперидинбутанол;

  A1lerplus;Triludma;

  АЛЬФА-[4-(1,1-диметилетил)фенил]-4-(гидроксидифенилметил)-1-ПИПЕРИДИНЕБУТАНОЛ;

  1-(p-терт-бутилфенил)-4-(4′-(гидроксидифенилметил)-1′-пиперидил)-бутанол;

  (R)-α-[4-(1,1-Диметилэтил)фенил]-4-(гидроксидифенилметил)-1-пиперидин-1-бутанол;

  [R,(+)]-α-[4-(1,1-Диметилэтил)фенил]-4-(гидроксидифенилметил)-1-пиперидин-1-бутанол

 • Pentoxyverine Citrate

  Пентоксиверин цитраты

  Пентоксиверин 1-фенил-1-циклопентанкарбоксил қышқылы2-[2-(диэтиламин)этокси]этилестер;

  1-фенил-1-циклопентанкарбоксилат;

  1-фенилциклопентан-1-карбоксил қышқылыдиэтиламинотоксиэтилэфир;

  1-фенилциклопентан-карбоксил қышқылыдиэтиламинотоксиэтилэфир;

  1-фенил-циклопентанкарбоксиликаци2-(2-(диэтиламин)этокси)этиэфир;

  1-фенилциклопентанкарбоксил қышқылы2-(2-диэтиламинотокси)этилестер;

  Ucb2543;

  Урекс

 • Levonorgestrel

  Левоноргестрел

  Левоноргестрел 13-этил-17-альфа-этинил-17-бета-гидрокси-4-гонен-3-бір;

  13-этил-17-альфа-этинилгон-4-en-17-бета-ол-3-бір;

  13-этил-17-гидрокси-19-динор-альфа-прегн-4-en-20-yn-3-on(+)-1;

  17-альфа-этинил-13-бета-этил-17-бета-гидрокси-4-эстрен-3-бір;

  микролутон;

  Norplant2;

  Norplantii;

  Постинор

 • Hydrocortisone acetate

  Гидрокортизон ацетаты

  Гидрокортизон ацетаты (11бета)-21-(Ацетокси)-11,17,21-тригидроксипрегна-1,4-диен-3,20-дион;

  11,17-дигидрокси-3,20-диоксопрегн-4-en-21-илацетат;

  11-бета,17-альфа-дигидрокси-21-ацетоксипрегестерон;

  11бета17альфа-дигидрокси-21-ацетоксипрегестерон;

  17-альфа-гидрокортикостерон21-ацетат;

  17альфа-Гидрокортикостерон-21-ацетат;

  Кортизон ацетаты EP қоспасы A(гидрокортизон ацетаты);

  HydrocortisoneImpurity3(Hydrocortisone EP Impurity C)

 • Fudosteine

  Фудостеин

  ФУДЕСТЕИН;

  Фудостеин(R)-2-Амин-3-(3-гидроксипропилтио)пропион қышқылы;

  (2R)-2-амино-3-(3-гидроксипропилсульфанил)пропан қышқылы;

  (2R)-2-амин-3-(3-гидроксипропилтио)пропионды;

  (2R)-2-азанил-3-(3-гидроксипропилсульфанил) пропаной қышқылы;

  3-[(3-гидроксипропил)тио]аланин;

  (r)-2-амин-3-(3-гидроксипропилтио) пропион қышқылы;

  S-(3-ГИДРОКСИПРОПИЛ)ЦИСТЕИН

 • Ebastine

  Эбастин

  Эбастин

  4′-(1,1-Диметилэтил)-γ-[4-(дифенилметокси)пиперидин-1-ил]бутирофенон;

  4′-терт-Бутил-γ-[4-(дифенилметокси)пиперидино]бутирофенон;

  Ebastel-OD;

  LAS-90;

  IMp.A(EP):Дифенилметанол(бенгидрол);

  EbastineImpurity;

  1-бутанон,1-(4-(1,1-диметилэтил)фенил)-4-(4-(дифенилметокси)-1-пиперидин;

  4'-терт-бутил-4-(4-(дифенилметокси)пиперидино)бутирофенон

 • Danazol

  Даназол

  ДАНАЗОЛ;

  4-АНДРОСТЕН-[2,3-Д]ИЗОКСАЗОЛ-17-АЛЬФА-ЭТИНИЛ-17-БЕТА-ОЛ;

  17alpha-pregna-2,4-dien-20-yno[2,3-d]изоксазол-17-ол;

  (17A)-PREGNA-2,4-DIEN-2[2,3-D]ISOXAZOL-17-OL;

  17BETA-ГИДРокси-2,4,17АЛФА-ПРЕГНАДИЕН-20-ИНО[2,3-Д]ИЗОКСАЗОЛ;

  17a-Этинил-17b-гидрокси-4-андростено[2,3-д]изоксазол;

  Бонзол

 • Clopidogrel Bisulfate

  Клопидогрел бисульфаты

  клопидогрел сутегі сульфаты PLAVIX;

  SR-25990C;

  КЛОПИДОГРЕЛБИСУЛФАТ;

  клопидогрелгидрогенсульфат;

  клопидогрелсульфат;

  SR-25990C, Plavix, Methyl(+)-(S)-a-(2-Chlorophenyl)-6,7-dihydrothieno[3Chemicalbook,2-c]пиридин-5(4H)ацетат,сутек сульфаты тұзы;метил2-( 2-хлорфенил)-2-(6,7-дигидротиено[3,2-c]пиридин-5(4Н)-ил)ацетат сульфаты;

  (RS)-клопидогрел бисульфаты

КЕҢЕСТЕР