Негізінен жаңа фармацевтикалық аралық өнімдерді әзірлеу және өндірумен айналысады

Қатерлі ісікке қарсы, жүрек-қан тамырлары, психикалық ауруларға және басқа салаларға қатысты

top_03
head_bg1
 • 4-chloro-N-methyl-2-pyridinecarboxamide

  4-хлоро-N-метил-2-пиридинкарбоксамид

  N-Метил-4-хлорпиридин-2-карбоксамид IFLAB-BBF2108-0189;

  4-ХЛОРО-Н-МЕТИЛПИРИДИН-2-КАРБОКСАМИД;

  N-метил-4-ХЛОРО-ПИРИДИН-2-КАРБОКСАМИД;

  4-Хлоро-N-метилпиколинамид;

  4-ХЛОРО-Н-метил-2-ПИРИДИНКАРБОКСАМИД;

  4-ХЛОРО-Н-МЕНТИЛФКОЛИНАМИД;

  4-Хлорпиридин-2-карбоксил қышқылыметиламид;

  N-метил-4-хлоро-2-пиридинкарбоксамид

 • N-(4-(Benzyloxy)benzylidene)-4-fluoroaniline

  N-(4-(бензилокси)бензилиден)-4-фторанилин

  N-(4-(Бензилокси)бензилиден)-4-фторанилин 4-(4-бензилоксибензилиден)Фторанилин;

  N-(4-(бензилокси)бензилиден)-4-фторбензенамин;

  4-Фтор-N-[[4-(фенилметокси)фенил]метилен]бензенамин;

  N-(4-(Безилоксбензилиден)-4-фторанилин;

  4,4-бензилоксибензилиденР-фторанилин;

  4-бензилоксибензилиден-(4-f…;

  Бенземин,4-фтор-N-[[4-(фенилметокси)фенил]метилен]-

 • Ethyl trans-2-(4-Aminocyclohexyl)acetate Hydrochloride

  Этил транс-2-(4-аминоциклогексил)ацетат гидрохлориді

  Этил транс-2-(4-Аминоциклогексил)ацетат гидрохлориді этил2-[(1r,4r)-4-аминоциклогексил]ацетатгидрохлориді;

  этилтранс-2-(4-аминоциклогексил)ацетатгидрохлорид;

  Циклогексансірке қышқылы,4-аМино-,этилестер(гидрохлорид)(1:1),транс-;

  Этил2-(транс-4-аМиноциклогексил)ацетатгидрохлориді;

  CariprazineImpurity7;

  транс-4-Аминоциклогексансірке қышқылдытилэфиргидрохлориді;

  транс-2-(4-Аминоциклогексил)сірке қышқылдытилэфир гидрохлориді

 • 10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine

  10,11-дигидро-11-оксодибензо[b,f][1,4]тиазепин

  10,11-Дихидро-11-оксодибензо[b,f][1,4]тиазепин 10Н-ДИБЕНЗО-(1,4)-ТИАЗЕПИН-11-БІР;

  10,11-ДИГИДРО-11-ОКСОДИБЕНЗО[B,F][1,4]ТИАЗЕПИН;

  DIBENZO[B,F][1,4]ТИАЗЕПИН-11-[10Н]БІР(DBTO);

  10,11-Dihydro-1Chemicalbook1-oxodibenzo-1,4-тиазепин;

  10H-DIBENZO[B,F][1,4]TIAZEPIN-11-ONE;

  DibenzoB,F1,4thiazepin-11-(10H)One-Dptp;

  ДИБЕНЗО[B,F][1,4]ТИАЗЕПИН-11-[10Н]БІР

 • 6-Hydroxy-7-methoxy-3,4-dihydroquinazolin-4-one

  6-гидрокси-7-метокси-3,4-дигидрохиназолин-4-бір

  6-гидрокси-7-метокси-3,4-дигидрокиназолин-4-бір 4(3Н)-хиназолинон,6-гидрокси-7-метокси-;

  GefitinibinterMediateII;

  6-гидрокси-7-метоксихиназолин-4-бір;

  6-гидрокси-7-метокси-3Н-киназолин-4-бір;

  7-метоксиквиназолин-4,6-диол;

  6-гидрокси-7-метоксикиназолин-4(1Н)-бір

 • 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid

  5-Формил-2,4-диметил-1Н-пиррол-3-карбон қышқылы

  5-Формил-2,4-диметил-1Н-пиррол-3-карбон қышқылы 3,5-ДИМЕТИЛ-2-ФОРМИЛПИРРОЛ-4-КАРБоксил қышқылы;

  5-Формил-2,4-диметилпиррол-3-карбоксил қышқылы;

  5-ФОРМИЛ-2,4-ДИМЕТИЛ-1Н-ПИРРОЛ-3-КАРБоксил қышқылы98%;

  5-формил-2,4-диметил-1h-пиррол-3-карбоксиқышқыл;

  5-ФорМил-2,4-диМетил-1Н-;

  2,4-диметил-5-формил-1Н-пиррол-3-карбоксил қышқылы97%;

  Sunitinibinter Mediate

 • 4-[(3-fluorophenyl)methoxy]-Benzaldehyde

  4-[(3-фторфенил)метокси]-бензальдегид

  4-(3-флуоро-бензилокси)-бензальдегид

  Бензалдегид,4-[(3-фторфенил)метокси]-;

  4-[(3-фторфенил)метокси]-бензальдегид;

  SafinamidemesiylateIntermediate;

  SafinamidemesiylateIntermediate1;

  4-3-ФЛОР-БЕНЗИЛОКСІ)-БЕНЗАЛЬДЕГИД аралық 1;

  4-(3-фторбензилокси)бензальдегид>;

  4-(3-флюоро-бензилокси)-БЕНЗАЛЬДЕГИДФандахим;Сафинамид аралық1

 • 3,4-Dihydro-7-methoxy-4-oxoquinazolin-6-yl acetate

  3,4-дигидро-7-метокси-4-оксокиназолин-6-ил ацетаты

  3,4-дигидро-7-метокси-4-оксокиназолин-6-ил ацетат 7-метокси-4-оксо-1,4-дигидрохиназолин-6-ил ацетат;

  6-ацетокси-7-метокси-3Н-киназолин-4-бір;

  4-гидрокси-7-метоксихиназолин-6-илацетат;

  6-метокси-4-оксо-3,4-дигидрохиназолин-7-илацетат;

  (7-метокси-4-оксо-1Н-киназолин-6-ил)ацетат;

  6-ацетокси-7-метокси-3Н-киназолин-4-бір;

  6-ацетокси-7-метокси-3,4-дигидрохиназолин-4(3Н)-бір;

  4-дигидро-7-метокси-4-оксокиназолин-6-илацетат

 • 2-Chloro-6-methylaniline

  2-Хлоро-6-метиланилин

  2-Хлоро-6-метиланилин бензенамин, 2-хлоро-6-метил-;

  бензенамин,2-хлоро-6-метил-(6-кот);

  o-Толуидин,6-хлоро-;

  2-хлоро-6-метилбензенамин;

  Хлоро-6-метил-фениламин;

  2-ХЛОРО-6-МЕТИЛАНИНИЛ;

  БЕНЗЕНАМИН, 2-ХЛОРО-6-МЕТИЛ-;

  2-Хлоро-6-метиланилин, әдетте 99%

 • 2-Chloro-4-(1-pipridylmethyl)pyridine

  2-Хлоро-4-(1-пипридилметил)пиридин

  2-ХЛОРО-4-((ПИПЕРИДИН-1-ИЛ)МЕТИЛ)ПИРИДИН 2CL4PPRMPY;

  2-ХЛОРО-4-(1-ПИПЕРИДИЛМЕТИЛ)ПИРИДИН;

  2-ХЛОРО-4-((ПИПЕРИДИН-1-ИЛ)МЕТИЛ)ПИРИДИН;

  2-Хлоро-4-пипридилметил)пиридин;

  2-хлоро-4-(пиперидинометил)пиридин;

  Пиридин,2-хлоро-4-(1-пиперидинилметил)-

 • 2-Aminothiazol-4-acetic acid

  2-Аминотиазол-4-сірке қышқылы

  Аминотиазол-4-сірке қышқылы (2-АМино-1,3-тиазол-4-ил)сірке қышқылы;

  2-АМино-4-тиазолосірке қышқылы;

  CeftibutenRelatedImpurity2;

  2-(2-амино-1,3-тиазол-4-ил)этаноқышқыл;

  Этил-2-(аминотиазол-4-ил)-2-оксо-ацетат(EAOA);

  2-Аминотиазол-4-ацетикаCld;

  ATAH2-(2-Аминотиазол-4-ил)сірке қышқылы;

  2-(2-азаниумил-1,3-тиазол-4-ил)ацетат

 • 2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide

  2-Амин-N-(2-хлоро-6-метилфенил)тиазол-5-карбоксамид

  2-Амин-N-(2-хлоро-6-метилфенил)тиазол-5-карбоксамид

  2-Амин-N-(2-хлоро-6-метилфенил)-1,3-тиазол-5-карбоксамид98%;

  DasatinibIMpurity2;

  2-АМино-N-(2-хлоро-6-Метилфенил)тиазол-5-карбоксимид);

  2-Амино-5-[(2-хлоро-6-метилфенил)карбамоил]-1,3-тиазол,2-AChemicalbookmino-5-[(6-хлоро-о-толил)карбамоил]-1,3-тиазол;

  5-тиазолкарбоксаМид,2-аМино-N-(2-хлоро-6-метилфенил);

  DasatinibIntN-2;

  2-АМино-N-(2-хлоро-6-мет;

  2-АМино-N-(2-хлоро-6-метилфенил)-5-тиазолкарбоксаМид

КЕҢЕСТЕР